FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


I. A Szolgáltatás tartalma

1.1 Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a Napiszex.com internetes videómegosztó (a továbbiakban: Weboldal) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit.

Szolgáltató: a Weboldal üzemeltetője, Napiszex.com.
Felhasználó: mindenki, aki belép a Weboldalra, a Szolgáltatást igénybe veszi.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

1.2 A Weboldal látogatásával és a Szolgáltatás bármely elemének igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket. Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani, a módosításról a Weboldal Felhasználási Feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználási Feltételek módosításának időpontját követően a Felhasználó a Weboldal látogatásával, bármely Szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja a Felhasználási Feltételek módosítását is.

1.3 A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szerzőként megjelölt harmadik személy szerzői jogi védelmét élvező tartalmainak hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele közvetlenül, vagy más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagokra hivatkozással (közvetlen (deep) linkek útján) stb. A Weboldal célja a Weboldal iránt érdeklődő Felhasználók tájékoztatása szubjektíven, a teljesség igénye nélkül, de lehetőség szerint széles körben, a Weboldal tematikájába illeszkedő témakörökben, ily módon a Weboldalon közzétételre kerülnek termékeket, szolgáltatásokat, eseményeket stb.  bemutató, szubjektíven értékelő tartalmak (a továbbiakban: Szolgáltatói Tartalom). A Szolgáltatói Tartalmak minden esetben a szerző saját véleményét tükrözik, illetve a tartalom jellegéhez igazodóan az azzal kapcsolatos, válogatott információkat tartalmazzák. A Weboldal hirdetéseket tartalmazhat.

1.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal egészét vagy bármely elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

1.5 A Weboldal regisztráció nélkül, bárki számára elérhető. A Szolgáltató jogosult arra, hogy egyes Szolgáltatások elérhetőségét, igénybevételét regisztrációhoz kösse.